การควบคุมโรงงานจากทางไกล 

ในปัจจุบันมีการพัฒนาตั้งแต่ 4 G จนถึง 5 G ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เร็วมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยี 4G คือการที่เพิ่มสปีดอินเตอร์เน็ตมากยิ่งขึ้นในการควบคุมสิ่งต่างๆแต่ยังมีในส่วนของดีเลย์เลยยังไม่มีการใช้มากนัก ในการควบคุม Robot หรือพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้คลุมส่วนต่างๆของโรงงานได้ แต่ในปัจจุบันที่มีการพัฒนาในส่วนของ 5g ขึ้นแล้ว

ดีเลในการติดต่อสื่อสารของอินเทอร์เน็ตน้อยลงกว่าเก่าอย่างมาก ทำให้การควบคุมต่างๆเป็นไปในทิศทางที่เร็วมากยิ่งขึ้นและ Real Time สามารถติดต่อสื่อสารควบคุมหุ่นยนต์หรือแม้แต่จะเป็นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ระยะไกลได้ ให้สามารถทำงานตามคำสั่งได้ รวมถึงไปการไปพัฒนาในส่วนของ ทางการแพทย์ที่สามารถผ่าตัดคนไข้ในพื้นที่ห่างไกลได้โดยใช้ 5g เข้ามามีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของการแพทย์มากยิ่งขึ้น

ได้เลยค่ะโรงงานก็มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปัญญาประดิษฐ์หรือ Robot ต่างๆ ที่สามารถควบคุมการทำงานได้ในระยะเวลาอันสั้นและรวดเร็ว สามารถติดต่อสื่อสารจากพื้นที่ห่างไกลได้ ทำให้ในนามบริษัทเพิ่มศักยภาพในการทำงานโดยการควบคุม การทำงานของโรงงานในพื้นที่ที่ห่างไกลผ่านคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูง ทำให้ในโรงงานไม่จำเป็นจะต้องมีคนหรือมนุษย์อีกต่อไปแล้ว แต่ถ้าการทำงานสามารถทำได้โดยใช้เครื่องจักร 100% และควบคุมการทำงานและดูแลการทำงานจากระยะไกล การวางแผนโครงสร้างที่เหมาะสมกับการทำงานแบบนี้ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าพื้นที่ห่างไกลพื้นที่

ที่เป็นเขตอุตสาหกรรม บางทีมีการทำงานที่ค่อนข้างอันตรายไม่จำเป็นต้องให้มนุษย์สามารถเข้าไปในพื้นที่ที่มีความอันตรายอย่างนั้น แต่สามารถควบคุมการทำงานจากพื้นที่ที่ปลอดภัยได้ ทำให้ศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นรวมถึงลดค่าใช้จ่ายในส่วนต่างๆลงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรต่างๆที่ใช้น้อยลงเป็นจำนวนมาก ในปัจจัยนะส่วนนี้จึงทำให้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแนะนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ทำให้มนุษย์มีการนำเวลาที่เหลือไปพัฒนาศักยภาพไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ

อุตสาหกรรมต่างจะสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีมากยิ่งขึ้นณปัจจุบัน หากมีการนำองค์ความรู้ใหม่ๆมาใช้อยู่เสมอว่าในแต่ละพื้นที่ แต่ละเขตสามารถทำงานอย่างไรได้บ้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยใช้ทรัพยากรน้อยที่สุดในการทำงาน ในปัจจุบันมีหลายๆธุรกิจที่นำนวัตกรรมนี้เข้ามาใช้เพื่อควบคุมการทำงานต่างๆ ไม่ใช่เพียงแต่ใช้งานผลิตภัณฑ์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการควบคุมดูแลภายในโรงงานอีกด้วย

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความปลอดภัยที่เราปัจจุบันใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุมดูแลจดบันทึกคนเข้าคนออก และควบคุมสำหรับคนที่ไม่มีสิทธิในการเข้ามาติดต่อสื่อสารในองค์กรดังนั้นทำให้มีการพัฒนาอยู่เสมอ นี่เองคือนวัตกรรมใหม่ที่การควบคุมโรงงานเป็นไปด้วยความง่ายดายมากยิ่งขึ้นส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพในการทำงานดีมากยิ่งขึ้นและลดค่าใช้จ่ายลง

 

 

สนับสนุนโดย  เว็บพนัน ออนไลน์