การรับมือพื้นฐานของเอไอเอส

นอกจากมาตรการรับมือพื้นฐานที่เอไอเอสได้ดำเนินการในช่วงก่อนหน้านี้โดยเน้นย้ำไปที่การให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและก็ความปลอดภัยของลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบุคลากร, ตัวแทนจำหน่ายแล้วก็พาร์ทเนอร์ที่ร่วมทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อลดการเสี่ยงการแพร่ระบาดสู่สาธารณะแล้วนั้น

“ปัจจุบันได้เพิ่มมาตรการอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้งานบริการลูกค้ารวมทั้งการปฏิบัติงานในทุกส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก (Business Continuity) ประกอบด้วย

-เดินหน้าร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ อาทิเช่น foodpanda และก็ LINE MANมอบสิทธิพิเศษ อำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในกรณีถ้าหากจำเป็นต้องกักตัวเพื่อดูอาการ หรือ จำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่

-เริ่มนำ Digital Platform เข้ามาปรับใช้พร้อมนำเสนอให้แก่ลูกค้า รวมทั้ง หน่วยงานต่างๆเพื่อให้การทำงานทุกด้านไม่หยุดชะงัก อาทิเช่น การสัมภาษณ์บุคลากรใหม่ผ่าน VDO Conference รวมทั้งระบบ Remote Access ในกรณีถ้าหากจำเป็นที่จะต้องดำเนินงานนอกสถานที่ หรือ Work From Home

-จัดเตรียมจัดแบ่งกลุ่มพนักงานซึ่งสามารถปฏิบัติงานทดแทนซึ่งกันและกันได้อย่างทันการ

-เตรียมความพร้อมของพื้นที่ปฏิบัติงานทดแทน กรณีถ้าหากจะต้องมีการเปลี่ยนที่ทำงานชั่วครั้งชั่วคราว

รวมทั้งมีการฝึกฝนแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้พร้อมจัดการได้อย่างง่ายดาย ไม่กระทบกับการให้บริการลูกค้า

ส่วนมาตรการที่ได้ปฏิบัติการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ก่อนหน้าที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงบังคับใช้ นั้นก็คือ วิธีการป้องกันการเสี่ยงอย่างเข้มงวด ตามขั้นตอนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขโดยเน้นย้ำให้บุคลากรทุกคน ตลอดจนพาร์ทเนอร์ ดูแลสุขอนามัยของตนเองแล้วก็ครอบครัวอย่างเคร่งครัด ระมัดระวังสำหรับในการสัมผัสจุดเสี่ยงต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันและยังเป็นการไม่ให้ตนเองกลายเป็นผู้กระจายเชื้อไปสู่สาธารณะ

ดังนี้ มาตรการสำคัญที่ได้ประกาศใช้อีกทั้งสำหรับเจ้าหน้าที่และก็พาร์ทเนอร์ไปแล้ว ดังเช่น

-งดเว้นการเดินทางไปยังประเทศต่างๆโดยเด็ดขาด ทั้งยังในส่วนการปฏิบัติภารกิจของบริษัท รวมทั้งการเดินทางส่วนตัว โดยกรณีถ้าหากมีการเดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยงก่อนหน้าที่ผ่านมา ให้พนักงานทำงานที่บ้าน – work from homeและก็เฝ้าสังเกตอาการตนเองเป็นเวลา 14 วัน ถ้าหากถึงกำหนดแล้วไม่เจอลักษณะของการป่วย ให้บุคลากรเข้าหาแพทย์แผนปัจจุบันชั้น 1ในโรงพยาบาลที่ตามมาตรฐาน ภายหลังจากแพทย์มีความเห็นว่าไม่มีลักษณะการป่วยแล้ว จะต้องนำใบรับรองแพทย์มาแสดงก่อนเข้ามาทำงานตามปกติ

-งดการสัมมนาทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก รวมทั้งพาร์ทเนอร์ที่เดินทางมาจากต่างประเทศทุกประเทศโดยให้ใช้การประชุมทางโทรศัพท์หรือออนไลน์ (Conference Call) แทนพร้อมกับมีการกำหนดขั้นตอนการคัดกรองพาร์ทเนอร์ที่จำเป็นต้องร่วมดำเนินการกับทีมเอไอเอส

-สำหรับบุคลากรที่ให้บริการลูกค้าใน AIS Shop, ร้านเทเลวิซ รวมถึงช่างติดตั้ง AIS Fibreต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา พร้อมมีการตรวจวัดไข้วันละ 2 ครั้งและก็เพิ่มบริการแอลกอฮอล์เจลสำหรับล้างมือ เพื่อให้บริการลูกค้า รวมทั้งการใส่ถุงมือสำหรับบุคลากรที่ทำงานในบริเวณท่าอากาศยาน

 

สนับสนุนโดย  rb88