คอมพิวเตอร์และการเปลี่ยนแปลงของสายงานผลิต 

รูปแบบในการทำธุรกิจในปัจจุบันต้องพึ่งพาในส่วนคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่ใช้ในงานด้านต่างๆก็มีความจำเป็นจะต้องพึ่งพาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานรวมถึงใส่งานผลิต โดยเฉพาะในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานทางด้านต่างๆรวมทั้งอย่างประมวลผลการเก็บข้อมูลหรือแม้แต่จะเป็นการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์ถูกนำเข้ามาทดแทนการทำงานของบุคคลต่างๆไม่จำเป็นต้องมีบุคลากรทำงานเป็นจำนวนมากแต่ก็สามารถดำเนินธุรกิจได้เหมือนเดิมในปัจจุบันมีการพัฒนาในส่วนของนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีความสามารถในการดำเนินกิจการทางด้านต่างๆ 

บริษัทขนาดใหญ่ที่มีสายงานผลิตเยอะในปัจจุบันก็มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายของพนักงานหรือบุคลากรต่างๆในโรงงานแต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน 

มีการผลิตหุ่นยนต์และ Robot เสื้อแขนกลเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานค่อนข้างเยอะนี่เองจึงทำให้ผู้คนต่างๆมีความสนใจในการลงทุนระยะยาวซึ่งในส่วนนี้เองทำให้ธุรกิจต่างๆมีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ จะทำให้บริษัทส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นศักยภาพในการผลิตสินค้าหรือแม้แต่จะเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยนี้ 

คอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับใช้ปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการทำงาน การเติบโตของธุรกิจต่างๆส่งผลให้แต่ละธุรกิจมีการเติบโต ไปในทิศทางที่เหมาะสมเพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยีจะถูกแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว บริษัทก็มีเป้าหมายสูงสุดในการผลิตสินค้าและบริการให้เหมาะสมต่อผู้บริโภคมากที่สุด 

จึงทำให้การแข่งขันเหล่านี้เป็นการแข่งขันทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตที่เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศไทย ประเทศไทยมีสายการผลิตที่มากพอสมควรในส่วนของชิ้นส่วนทางด้านรถยนต์หรือว่าประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนในการผลิตสินค้าและบริการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของบริษัทรถยนต์ต่างๆ ในประเทศไทยมีแรงงานที่มีราคาค่อนข้างสูงจึงทำให้บริษัทต่างๆ

มีความคิดเห็นว่าจะต้องมีการผลิตในส่วนของคอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับต่อกันทำงานในยุคปัจจุบัน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวจึงทำให้นวัตกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นหุ่นยนต์หรือ Robot แขนกลต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานในยุคปัจจุบัน คอมพิวเตอร์เข้ามาควบคุมโดยเฉพาะในงานผลิตโดยการควบคุมในส่วนของทรัพยากรต่างๆ

หรือแม้แต่จะเป็นในส่วนของวัตถุดิบต่างๆที่นำมาผลิตสินค้าและบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามเรายังมีการพัฒนาอยู่เสมอโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่หรือการทำงานเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆจึงทำให้ไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจต่างๆ มองหาการพัฒนาในส่วนของคอมพิวเตอร์เข้ามาทำงานในโรงงานต่างๆ

 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  entaplay