คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และการทำงานที่บ้าน 

ปลูกบ้านขณะนี้มีคอมพิวเตอร์อยู่ในทุกๆบ้าน หรือมีส่วนน้อยที่จะไม่มีคอมพิวเตอร์ ตอนนี้ปัจจุบันราคาคอมพิวเตอร์มีค่อนข้างถูกความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งยังเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตเพื่อพัฒนาในส่วนของการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งในส่วนการศึกษาก็ยังสามารถที่จะพัฒนาการศึกษาให้สร้างการเรียนรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ นี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นของรูปแบบการพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานในยุคปัจจุบันที่อาศัยในส่วนของเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้นเรื่องราวต่างๆรวมถึงยังมีการประดิษฐ์ในส่วนของนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน

ยกตัวอย่างเช่นบริษัทไอทีและปัจจุบันก็มีความจำเป็นจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อทำงานในส่วนการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึง Application ต่างๆ แล้วแต่ในส่วนของบริษัทต่างๆที่ได้รับมอบหมายหรือมีการประดิษฐ์คิดค้นขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานควบคุม ตอนนี้ปัจจุบันรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบันมีความจำเป็นจะต้องอ้างอิงความต้องการของผู้คนเป็นหลัก เพื่อที่จะได้ผลิตสิ่งของขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานบุคคล

อย่างไรก็ตามประเทศไทยณขณะนี้มีสถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรง ยกตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสและปัญหาเศรษฐกิจมากมาย จำเป็นให้บริษัทหลายบริษัทต้องสั่งพนักงานให้ทำงานที่บ้านหรือบางบริษัทก็ต้องให้พนักงานหยุด นี่จึงเป็นความสำคัญอย่างยิ่งที่บริษัทต่างๆจะต้องมีการเตรียมการให้เหมาะสมกับการทำงาน การจัดตั้งโครงสร้างที่ทำงานร่วมกันระหว่างบุคลากรภายในองค์กรและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น คอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้การทำงานมีความไหลลื่นและมีประสิทธิภาพในการทำงาน ยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการจะส่งข้อมูลต่างๆ

เพื่อให้คนในทีมของคุณได้มีการตรวจ หรือแม้แต่จะเป็นการส่งงานต่อเพื่อให้เพื่อนร่วมทีมได้ทำต่อ ก็จำเป็นจะต้องมีซอฟต์แวร์ต่างๆเพื่อรองรับการใช้งาน ในปัจจุบันก็มีในส่วนของ Google Drive เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น Google Drive เป็น Google ที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับต่อฝ่ายงานต่างๆมีทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงิน ส่วนบริษัทต่างๆที่มีการเติบโตค่อนข้างเยอะและมีไฟล์ข้อมูลจำนวนมหาศาลจำเป็นจะต้องมีการซื้อในพื้นที่ต่างๆเพื่อเก็บข้อมูล อย่างนี้เรียกว่าระบบการซื้อในระบบคราวหรือยังมีคนอื่นอีกมากมายเพื่อให้จัดเก็บข้อมูล

นี่จะเป็นความสำคัญว่าการทำงานที่บ้านมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องวางโครงสร้างเหมาะสม ไม่ว่ารูปแบบการทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือแม้แต่จะเป็นการใช้อินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับการทำงานมากที่สุด การทำงานเหล่านี้จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดหรือควบคุมได้มากที่สุดอยู่ที่การจัดสรรโครงสร้างหรือรูปแบบการทำงานให้เหมาะสมกับองค์กรตัวเองมากที่สุด อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีเทรนการทำงานอยู่ที่บ้านหรือ work from home ขึ้นมา เพื่อรองรับต่อการทำงานจำเป็นจะต้องมีการเตรียมการให้เหมาะสมที่สุดในการพัฒนาศักยภาพการทำงานบุคลากร

 

 

สนับสนุนโดย  betbbthai