บทบาทของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบัน

สิ่งที่สำคัญในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการทำงานการใช้ชีวิตหรือแม้แต่จะเป็นการเรียนหาข้อมูลต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาการทำงานของผู้คนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยเป็นสื่อกลางในการเข้าถึงในส่วนของอินเตอร์เน็ตโลกของอินเตอร์เน็ตในยุคปัจจุบันถือว่ามีการพัฒนาค่อนข้างเยอะ เป็นการส่งข่าวสารในยุคปัจจุบันก็ถือได้ว่าสามารถทำได้แบบ Real Time

หรือแม้แต่จะเป็นการทำธุรกิจต่างๆก็มีงบประมาณที่น้อยลงหรือแม้แต่จะเป็นรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยน เป็นการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในยุคปัจจุบันถือว่ามีส่วนสำคัญอย่างไรในการพัฒนาลักษณะของการทำงานรวมทั้งยังมีส่วนต่างๆที่สามารถพัฒนาได้

ไม่ว่าจะเป็นงานที่มีความยากหรือความง่ายคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาททางเพศ ยกตัวอย่างเช่นงานพิมพ์เอกสารที่จำเป็นเพียงแค่ใช้โปรแกรมพื้นฐานเท่านั้นยกตัวอย่างเช่น Microsoft Word หรือพิมพ์กรอกเอกสารใส่แผ่นแบบฟอร์มต่างๆ จนไปถึงขั้นการประมวลผลงานวิจัยต่างๆวิเคราะห์ต่างๆสร้างรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาพ 2d 3D ที่จำเป็นจะต้องใช้ในส่วนของทรัพยากรคอมพิวเตอร์อย่างมากในการประมูล คอมพิวเตอร์ก็สามารถทำได้อย่างไม่มีที่ติโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันราคาก็ถูกลงอย่างมาก

ผู้คนต่างๆสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและถูกพัฒนาอย่างรวดเร็วในส่วนของคอมพิวเตอร์ มีบริษัทมากมายเข้ามาร่วมในการพัฒนาหรือแม้แต่จะเป็นการสร้างรูปแบบในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะคอมพิวเตอร์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนาคุณภาพในการใช้ชีวิตการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โลกในยุคปัจจุบันการทำธุรกิจรวมทั้งยังเป็นการทำงานต่างๆผู้คนจำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานการทำงานร่วมกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างให้ความสามารถเพิ่มมากยิ่งขึ้นในการทำงานทุกคน สิ่งต่างๆยังมีอีกมากมายที่บทบาทของคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีส่วนร่วม

โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันผู้คนพกสมาร์ทโฟน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ ในงานสำคัญสำคัญติดต่อสื่อสาร การ Research ข้อมูล หรือการโทร  ในยุคปัจจุบันก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งเพราะคอมพิวเตอร์ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วยเข้ามาในส่วนของการพัฒนาอุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของซอฟต์แวร์ต่างๆหรือแม้แต่จะเป็นฮาร์ดแวร์

นี่จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่บทบาทคอมพิวเตอร์มีมากและเห็นได้ชัดอย่างยิ่งโดยเฉพาะในอนาคตและในปัจจุบัน ที่ไหนแต่ละบ้านก็มีอุปกรณ์ที่สามารถรับเสียงและประมวลผลได้ทำการสั่งอุปกรณ์ภายในบ้านได้อย่างดีเยี่ยม นี่จึงเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีการพัฒนา การทำงานรวมทั้งให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นของงานต่างๆมีประสิทธิภาพ

ในการทำงานรวมทั้งยังมีการประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ตอนนี้เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยพัฒนางานรวมทั้งยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต และเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของผู้คนโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีความจำเป็นจะต้องมีการเชื่อมต่อข้อมูลอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะในประเทศไทยที่สังคม Social Media กำลังเติบโตอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ถือว่ามีบทบาทอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน 

 

สนับสนุนโดย  สูตร ยี่กีเข้าทุกรอบ