ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

วันนี้เราจะมาพูดเรื่องระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในบทเรียนคุณจะได้รู้จักกับพื้นฐานของระบบเครือข่ายตั้งแต่ขนาดเล็กอย่างLANไปกระทั่งถึงเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สุดอย่างระบบอินเทอร์เน็ต  เพื่อให้คุณได้ทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กันคือ ระบบเครือข่ายคืออะไร ระบบเครือข่ายมีกี่ระดับ ระบบเครือข่ายภายในบ้าน ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

ระบบเครือข่ายคืออะไร   ที่เรานั้นมักจะได้ยินกันบ่อยๆว่าNetwork เน็ตเวิร์กหมายถึงการนำเอาคอมพิวเตอร์ตั้งแต่2เครื่องขึ้นไปเอามาเชื่อต่อเข้าด้วยกันเพื่อติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันหรือที่เรียกกกันว่าการแชร์ข้อมูล แชร์รูปภาพ เพลง  วีดีโอ หรือแม้กระทั่งแชร์อินเทอร์เน็ตให้ใช้รวมกันได้อย่างง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น คำว่าระบบเครือข่ายที่ว่ามานี้ได้ถูกใช้งานอย่างกว้างขวาง เริ่มตั้งแต่การสร้างระบบเครือข่ายภายในบ้านขยายวงออกไปเป็นระบบเครือข่ายในออฟฟิตจนไปถึงระบบเครือข่ายภายในเมืองและเครือข่ายระดับประเทศกระทั่งถึงระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วโลกเข้าเอาไว้ด้วยกัน

ประโยชน์ของระบบเครือข่าย

จากเดิมที่การถ่ายโอนข้อมูลจะต้องอาสัยอุปกรณ์บันทึกข้อมูลอย่างแผ่นCD DVD แฟลช ไดร์ฟ  ฮาร์ดดิสก์ แต่เมื่อเชื่อมต่อระบบเครือข่ายก็สามารถย้ายหรือคัดลอกข้อมูลต่างๆไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมมต่อกันอยู่ได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งอุปกรณ์ที่ว่าอีกต่อไป

ระบบเครือข่ายมีกี่ระดับ

การวางระบบเครือข่ายในอดีตจะแบ่งออกเป็น3ระดับคือ ระบบเครือข่ายแบบแวน  ระบบเครือข่ายแบบแมน ระบบเครือข่ายแบบแรน ระบบเครือข่ายระดับประเทศหรือ WANเป็นรูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ห่างไกลกันมากๆเช่นการเชื่อมต่อกันระหว่างตึกในกรุงเทพ กับ ตึกในจังหวัดเชียงใหม่ ระบบแวนที่เป็นระบบที่ได้ถูกใช้มาที่สุดก็คือระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งได้ถูกนำเอามาใช้เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ทั่วทุกมุมโลกเข้ามาไว้ด้วยกันไม่ว่าแต่ละเครื่องจะอยู่ห่างไกลกันแค่ไหนก็ตาม และระบบเครือข่ายที่มีระบบลองลงมาก็คือ

ระบบเครือข่ายระดับเมืองMAN

ซึ่งเป็นระบบเครือข่ายที่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในวงกว้างเช่น เชื่อมต่อภายในเมืองหรือมหาวิทยาลัยที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ เป็นต้น  และระบบเครือข่ายที่ได้มีขนาดเล็กที่สุด

ระบบเครือข่ายพื้นที่เดียวกันLAN

ซึ่งถือว่าเป็นระบบเครือข่ายที่มีขนาดเล็กที่สุดเมื่อได้เอาไปเทียบกับสองระดับนั้นที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นปกติแล้วแรนจะพบได้บ่อยๆเมื่อจะต้องการที่จะเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สำหรับภายในบ้านหรือพื้นที่ที่มีออฟฟิตขนาดเล็กนั้นเองรูปแบบการเชื่อมต่อระบบแรนที่พบก็มักจะเป็นการเชื่อมต่อแบบเครื่องต่อเครื่องการเชื่อมต่อหลายๆเครื่องนั้นผ่านสายแรนและการเชื่อมต่อแบบหลายๆเครื่องแบบไร้สาย เป็นต้น 

ระบบเครือข่ายภายในบ้าน

สำหรับการเชื่อมต่อระบบภายในบ้านนั้นจะพบมากเมื่อมีจำนวนคอมพิวเตอร์มากกว่า1เครื่องขึ้นไปซึ่งในปัจจุบันจะพบว่าแต่ละบ้านเริ่มมีจำนวนคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้จึงทำให้ระบบเครือข่ายภายในบ้านเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น