ส่วนประกอบของเครือข่าย

ในชีวิตประจำวันของเรานั้นเกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอยู่ตลอดเวลาเพราะทุกการติดต่อสืบสารนั้นจะต้องผ่านระบบเครือข่ายมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์ SMS ATM วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนแต่เป็นระบบของเครือข่ายทั้งนั้นโดยที่อินเตอร์เน็ตเป็นเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในโลก

ส่วนประกอบพื้นฐานของเครือข่าย ประกอบด้วย 

เครื่องบริการข้อมูล เครื่องลูกข่ายสถานี การ์ดเครือข่าย สานเคเบิล ฮับและสวิตช์ และ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย 

เครื่องบริการข้อมูล หรือมักจะเรียกว่าเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่บริการทรัพยากรให้กับเครื่องลูกข่ายบนเครือข่ายเช่น บริการ Server บริการ Web Server เป็นต้นเนื่องจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์มักจะต้องรับภาระกิจหนักจากระบบจึงมักจะใช้เครื่องที่มีขีดความสามารถสูงมาเป็นเครื่องแม่เครือ เครื่องลูกข่าย หรือ Client เป็นคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย ซึ่งอาจเรียกว่าWorkstation1 โดยมักเป็นเครื่องของผู้ใช้งานทั่วไปสำหรับเอาไว้ติดจ่อเพื่อขอบริจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Server ซึ่งจะขอหรือนำเซิร์ฟเวอร์

รวมทั้งจากเครื่องข้อมูลแม่เครือนำมาประมวลผลใช้งานได้และยังติดต่อสือสารรับส่งข้อมูลกับเครื่องอื่นๆในเครือข่ายได้  การ์ดเครือข่ายแผงวงจรสำหรับใช้ในการเชื่อมต่อสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้หน้าที่ของ การ์ด ก็คือ แปลงสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ส่งผ่านไปตามสายสัญญาณทำให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ สายเคบิลที่ใช้บนเครือข่าย เครือข่ายคอมพิวเตอร์จำเป็นจะต้องมีสายเคบิลเพื่อใช้สำหรับในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ต่างๆให้อย่าบนเครือข่ายเดียวกันเพื่อสื่อสารกันได้

เนื่องจากนี้เครือข่ายยังสามารถสื่อสารระหว่างกันโดยไม่ใช้สายก็ได้เช่นเครือข่ายไร้สายโดยสามารถใช้คลื่นวิทยุหรืออินฟาเรดเป็นตัวกลางนำพาสัญญาณอีกทั้งยังสามารถนำพาเครือข่ายแบบมีสายและเครือข่ยแบบไร้สายมาเชื่อมต่อเข้ากันเป็นเครือข่ายเดียวกันได้ ฮับและสวิตช์ อุปกรณ์ฮับและสวิตช์ใช้เป็นศูนย์กลางของสายเคบิลทั้งหมดที่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนั้นๆเข้าด้วยกันซึ่งฮับและสวิตช์นั้นจะมีHubเพื่อให้สายเคบิลนั้นเข้ามาเชื่อมต่อเข้าระหว่างฮับกับคอมพิวเตอร์โดยจำนวนHubขึ้นอยู่กับแต่ละชนิดเช่นแบบ4Hubแบบ16Hubหรือ24Hubและยังสามารถที่จะนำฮับหรือสวิตช์มาเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ขยายเครือข่ายได้อีกด้วย  ระบบปฏิบัติการเครือข่าย เครื่องแม่เครือของระบบจำเป็นจะต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการเครือข่ายเอาไว้เพื่อที่จะทำหน้าที่ควบคุมและจะต้องลองรับการทำงานของเครือข่ายและเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจำเป็นจะต้องพึ้งเซิร์ฟเวอร์เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพเช่นกัน 

รูปแบบของเครือข่ายนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภค

ได้แก่เครือข่ายClient Server และเครือข่ายแบบPeet to Peer เครือข่ายแบบ Client Serverเป็นเครือข่ายที่มีคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งทำหน้าที่เป็นเครื่อง Serverและคอยบริการข้อมูลให้กับลูกเครือข่ายโดยมีฮับและสวิตช์เป็นตัวกลางคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะถูกเข้ากับฮับเพื่อจะทำหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างกันและสามารถขอใช้บริการ Web Server Mail Server  File Server และ Print Server ได้