การเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมไอทีและการแข่งขัน 

อุตสาหกรรมใดที่เป็นอุตสาหกรรมที่ในปัจจุบันมีผู้คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจ ยกตัวอย่างเช่นในอุตสาหกรรมที่มีการผลิตในส่วนของStart up  มากมาย บริษัทตรานับถือว่าเป็นบริษัทที่มีการลงทุนที่ค่อนข้างต่ำแต่สามารถได้ผลกำไรได้ค่อนข้างสูง เกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆใช้ประสิทธิภาพของเทคโนโลยีเข้ามาร่วมในการจัดการกับสิ่งต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในปัจจุบันมีผู้ใช้งานในส่วนคอมพิวเตอร์และผลิตซอฟต์แวร์ต่างๆของมากมายให้ความสนใจในการพัฒนา ให้ความเป็นอยู่ของผู้คนได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ชีวิต แบบนี้ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์จึงเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตของผู้คน มีซอฟแวร์มากมายถูกคิดค้นขึ้นมารวมทั้งยังมีในส่วนของผลิตภัณฑ์รวมทั้งยังมี Social Media ที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมา

เพื่อรองรับการใช้งานผู้คนในปัจจุบันผู้คนมีการเข้าถึงในส่วนคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นจำนวนมาก การเข้าถึงนี้ส่งผลให้การเติบโตของผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยก็เติบโตเช่นเดียวกัน ผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลในปัจจุบันมีความสนใจอย่างยิ่งในการเล่น Social Media และสร้างรายได้กับตัวเอง

การเติบโตของโซเชียลมีเดียในปัจจุบันมีการเติบโตที่ค่อนข้างสูงอย่างยิ่งในประเทศไทยมีผู้ใช้งานในส่วนของ Facebook เพียงอย่างเดียวก็ราว 30 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ยาวมากๆจึงทำให้ธุรกิจมากมายมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดในส่วนนี้เอง อุตสาหกรรมไอทีที่ถูกผลิตคิดค้นขึ้นมาก็มีการแข่งขันที่สูงเช่นเดียวกันเพราะในส่วนของข้อมูลข่าวสารต่างๆก็หายง่ายมากยิ่งขึ้น ด้วยการศึกษาและหาจากในส่วนของ Social Media ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ในกรณีบุคคลต่างๆสามารถใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟนเข้าถึงแอปพลิเคชันได้มากยิ่งขึ้น

แล้วยังมีส่วนซอฟต์แวร์ต่างๆที่ถูกผลิตขึ้นมาและเว็บไซต์ต่างๆที่ใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ จึงทำให้การเติบโตของอุตสาหกรรมไอทีเข้ามามีส่วนร่วมในการใช้งานของผู้คนอย่างมาก ผู้คนใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการติดต่อสื่อสารรวมทั้งอย่างส่งต่อข้อมูลได้เร็วมากยิ่งขึ้น ยังมี Application และแพลตฟอร์มมากมายถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้งานทุกคน ยกตัวอย่างเช่นในฟู้ดแพนด้า

ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันรวมทั้งที่มีซอฟแวร์ในส่วนของคอมพิวเตอร์ ช่วยให้ผู้คนสามารถสั่งอาหารได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปรอคิว โดยที่จะมีคนมาจัดส่งถึงสถานที่ที่กำหนด สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ส่งในสถานที่ไหนและเราต้องการสินค้าอะไร

นี่คือรูปแบบปัจจุบันที่อุตสาหกรรมแย่งชิงผสมทางการตลาด จึงทำให้การแข่งขันที่สูงเหล่านี้มีการผลิตนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเข้ามารองรับการใช้งานผู้คนจำนวนมาก เทคโนโลยีนวัตกรรมนี้ช่วยพัฒนาในส่วนของคุณภาพชีวิตผู้คนที่ดีมากขึ้นในยุคปัจจุบัน การเติบโตรวมถึงวิถีชีวิตของผู้คนก็มีการเปลี่ยนไปเช่นเดียวกัน การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยี จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปรับตัวของรูปแบบการทำธุรกิจในปัจจุบัน โดยเฉพาะธุรกิจใดที่มีความสำคัญมากที่สุดในการพัฒนา 

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  เว็บพนัน จ่ายจริง